Rusza montaż ogniw fotowoltaicznych w Gminie Chojnice
Czerwiec 27, 2019

Rusza montaż ogniw fotowoltaicznych w Gminie Chojnice. Wójt Gminy Chojnice podpisał umowy na realizację montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu: Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny.

Ogniwa zostaną zamontowane w 182 lokalizacjach, łączna moc instalacji to blisko700 kWp. Wizje lokalne, a następnie prace montażowe ruszają już od 1 lipca.

Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice,Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.03.01 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.