Rusza budowa ul. Dworcowej w Krojantach
Wrzesień 9, 2019

Wójt Gminy Chojnice podpisał umowę na realizację dwóch etapów budowy ul. Dworcowej    w Krojantach. Zgodnie z umową inwestycja ma być zakończona w ciągu 60 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oto kilka szczegółów dotyczących tego zadania:

Wykonawca: Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany

Kwota: 796 713,09 zł

Zakres:

  1. Przedmiotem zadania jest budowa ul. Dworcowej w miejscowości Krojanty od km 0+000,00 do km 0+743,00 oraz odcinka od km 0+743,00 do km 1+530,15.
    2.    Zamówienie w szczególności polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa.
    Uwaga Wykonawcy. Na drodze jest już wykonana podbudowa. Nowa podbudowa i  stabilizacja będzie wykonywana na poszerzeniach i w miejscach, w których istniejące płyty drogowe przeznaczone są do usunięcia.

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

Etap I:
•    długość – 743 m;
•    szerokość jezdni – 4,00 m;
•    spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
•    szerokość poboczy – 0,75 m;
•    spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
•    powierzchnia jezdni (warstwa ścieralna) – 2972,00 m2;
•    powierzchnia poboczy – 1114,00 m2.

Etap II:
•    długość – 787,15 m;
•    szerokość jezdni – 4,00 m;
•    spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
•    szerokość poboczy – 0,75 m;
•    spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
•    powierzchnia jezdni – 3284,32 m2;
•    powierzchnia poboczy – 1221,29 m2.

Jezdnia:
•    warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
•    warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
•    warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
•    warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
•    profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+743,00 do km 0+747,20 i od km 0+751,20 do km 0+865,67 oraz  od km 1+460,00 do km 1+522,00:
•    warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
•    warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
•    warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
•    warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
•    profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+865,67 do km 1+460,00 i od km 1+522,00 do km 1+530,15:
•    warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
•    warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
•    profilowanie kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5.

Pobocza:
•    kruszywo łamane gr. 10 cm.

Termin wykonania umowy do 60 dni od dnia przekazania placu budowy