Rozstrzygnięcie konkursu
Czerwiec 16, 2017

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017”
NA SZCZEBLU GMINNYM

Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”, który został zorganizowany przez Województwo Pomorskie.
Do udziału w konkursie w kategorii „Zagroda” zgłoszono jedną zagrodę, natomiast w kategorii „Wieś” zgłoszono dwie wsie z terenu gminy Chojnice.

 

W kategorii „Zagroda” Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody.

Z kolei laureatami konkursu w kategorii „Wieś” zostali:
– I miejsce: Ogorzeliny,
– II miejsce: Kłodawa.

Laureat pierwszego miejsca w kategorii „Wieś” został zgłoszony do konkursu na szczeblu powiatowym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNA ZAGRODA NIEROLNICZA 2017”

Urząd Gminy w Chojnicach zorganizował konkurs „Piękna Zagroda Nierolnicza 2017”, który przeprowadzony został na terenie gminy Chojnice i był rozstrzygany na szczeblu gminnym.

Do udziału w konkursie zgłoszono 4 zagrody nierolnicze z terenu gminy Chojnice.

Laureatami konkursu „Piękna Zagroda Nierolnicza 2017” zostali:
I miejsce: Pani Ewa Tandecka z Chojniczek,
– II miejsce: Pan Dariusz Bucław z Klawkowa,
– III miejsce: Pani Agnieszka Mueller z Chojniczek.

Z kolei Zaborski Park Krajobrazowy przyznał w konkursie „Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom” nagrodę Państwu Alicji i Bolesławowi Wróblewskim z Charzyków. Nagroda została ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.