Rozstrzygnięcie konkursu
Czerwiec 16, 2017
logo-gminy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017”
NA SZCZEBLU GMINNYM

Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”, który został zorganizowany przez Województwo Pomorskie.
Do udziału w konkursie w kategorii „Zagroda” zgłoszono jedną zagrodę, natomiast w kategorii „Wieś” zgłoszono dwie wsie z terenu gminy Chojnice.

 

W kategorii „Zagroda” Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody.

Z kolei laureatami konkursu w kategorii „Wieś” zostali:
- I miejsce: Ogorzeliny,
- II miejsce: Kłodawa.

Laureat pierwszego miejsca w kategorii „Wieś” został zgłoszony do konkursu na szczeblu powiatowym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNA ZAGRODA NIEROLNICZA 2017”

Urząd Gminy w Chojnicach zorganizował konkurs „Piękna Zagroda Nierolnicza 2017”, który przeprowadzony został na terenie gminy Chojnice i był rozstrzygany na szczeblu gminnym.

Do udziału w konkursie zgłoszono 4 zagrody nierolnicze z terenu gminy Chojnice.

Laureatami konkursu „Piękna Zagroda Nierolnicza 2017” zostali:
- I miejsce: Pani Ewa Tandecka z Chojniczek,
- II miejsce: Pan Dariusz Bucław z Klawkowa,
- III miejsce: Pani Agnieszka Mueller z Chojniczek.

Z kolei Zaborski Park Krajobrazowy przyznał w konkursie „Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom” nagrodę Państwu Alicji i Bolesławowi Wróblewskim z Charzyków. Nagroda została ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.