ROWEROWY MAJ 2018
Czerwiec 6, 2018

 Gminny Konkurs Plastyczny „ROWEROWY MAJ 2018” skierowany był do uczniów wszystkich szkół z gminy Chojnice. Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów i szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Organizatorem konkursu plastycznego była Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach. W tym roku pragnęliśmy włączyć się w tę akcję organizując konkurs plastyczny. W przyszłym mamy nadzieję włączyć się do ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy maj”. Celem naszego konkursu było przede wszystkim rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej uczniów  oraz propagowanie zdrowego

i aktywnego spędzania czasu wolnego. Konkurs miał promować komunikację rowerową w Chojnicach i na terenie Gminy Chojnice. Zachęcać dzieci i ich rodziców do korzystania z innych środków transportu niż samochód.
Na konkurs napłynęło 56 prac z 8 szkół naszej gminy. Poziom prac był bardzo wysoki. Komisja Konkursowa musiała „sztywno” trzymać się wyznaczonych kryteriów, a pomimo to wybór i tak był bardzo trudny. Jednakże wyłonionych zostało dziesięć najciekawszych prac plastycznych przygotowanych przez uczniów tych szkół, które zostały sowicie nagrodzone przez sponsorów konkursu Salon Rowerowy Kross w Chojnicach oraz Elita GSM w Chojnicach. Wszystkie prace zostały wywieszone w  i pokazane na wystawie zorganizowanej w holu budynku sklepu Salonu Rowerowego Kross Szprychy.com przy ul. Modrej w Chojnicach (Biedronka na ul. Kościerskiej)  w dniach 30.05 –  01.06.2018 r. Spośród nich zostały wybrane dwie prace, na które mogli oddać swój głos odwiedzający sklep. Autorzy tych prac zostali również obdarowani dyplomami i nagrodami sponsorów. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymają drobne nagrody za udział w konkursie.                   A oto nagrodzeni:

 1. w kategorii wiekowej I-III klasa otrzymuje:
  • miejsca:
   • pierwsze – MAŁGORZATA RUDNIK –SP Nieżychowice
   • drugie – WIKTORIA MACHUT – SP Kłodawa
   • trzecie – MAGDALENA PIEKARSKA- SP Charzykowy
  • dwa wyróżnienia dla:
  • MAJA MAZURKIEWICZ – SP Nieżychowice
  • OLIWIA GRZELAK – SP Nieżychowice
 1. b) w kategorii wiekowej IV-VII klasa:
 • miejsca:
  pierwsze – OLIWIA MODRZEJEWSKA – SP Kłodawa

                 drugie – ZOFIA PIEKARSKA – SP Charzykowy
                 trzecie – ADAM BRISZKA – SP Nieżychowice

 • dwa wyróżnienia
 • WIKTORIA KONKOLEWSKA – SP Ostrowite
 • HANNA SKWIERAWSKA – SP Lichnowy

NAGRODA SPECJALNA – PUBLICZNOŚCI(ODWIEDZAJĄCYCH SKLEP ):

 • AMELIA GRABAN – SP KŁODAWA
 • ALEKSANDRA KNYBA – SP OSTROWITE

Inwencja twórcza, pomysłowość, technika wykonania prac świadczą o ogromnym potencjale i talentach artystycznych młodych ludzi. Konkurs z takim przesłaniem cieszył się ogromny zainteresowaniem odwiedzających jak i samych artystów. Szczególne podziękowania należą się sponsorom Salon Rowerowy Kross w Chojnicach oraz Elita GSM w Chojnicach, a w szczególności pracownikom sklepu, bez których konkurs z pewnością nie cieszyłby się takim zainteresowaniem. W przyszłym roku planujemy włączyć naszych uczniów, rodziców, a także grono nauczycielskie do Ogólnopolskiej Kampanii „Rowerowy maj 2019”.

Opracowała:

Sabina Baczyńska – nauczyciel SP w Nieżychowicach