Rekrutacja do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018
Maj 26, 2017

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich, państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.

Program stypendiów pomostowych na rok akademicki 2017/2018 oraz regulamin przyznawania stypendiów znajdują się poniżej.

Więcej informacji stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Pobierz załącznik:

Program stypendiów pomostowych na rok akademicki 2017-2018