Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice
Styczeń 15, 2015

Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice

Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
tel. 52 3972129 wew. 337
pokój nr 04

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 – 14:00
Dyżurująca: mgr Lucyna Narloch

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego – pobierz

Wniosek o umorzenie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego – pobierz