Przebudowa systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół w miejscowości Swornegacie

2

20 listopada br. oddano do użytkowania przebudowaną kotłownię w Zespole Szkól w Swornegaciach. Całkowity koszt realizacji tego zadania to blisko 175.000 zł. Gmina Chojnice uzyskała dofinansowanie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, która stanowi 80% wartości tej inwestycji.

Przebudowa polegała na: wymianie palników olejowych na palniki na pelet z wykorzystaniem istniejącej automatyki kotłowej, przeróbce rurociągów w ramach kotłowni, przystosowaniu istniejącego składu opalu i składu oleju opalowego do magazynowania peletu.

Należy podkreślić, że pelet to granulat produkowany z odpadów drzewnych: trocin, wiórów czy zrębków, sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, bez dodatków takich jak lakiery czy lepiszcza. Ma on postać lasek o średnicy od 6 do 25 mm i długości do kilku centymetrów. Zalicza się go do grupy czystych ekologicznie paliw z biomasy. Pelet charakteryzuje się niską zawartością wilgoci (8-12%), popiołów (0,5%) i substancji szkodliwych dla środowiska, przy czym ma wysoką wartość energetyczną. Ze względu na tak liczne zalety pelet został uznany na świecie za jeden z najlepszych substytutów paliw tradycyjnych (kopalnych), węgla, gazu i oleju opałowego. Jego produkcja przyczynia się do wzrostu ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych oraz pozytywnie wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy przy produkcji upraw energetycznych i produkcji samego peletu.

Ponad to przyjęte rozwiązania zgodne są z celami wyznaczonymi w Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014. Zwłaszcza zaś z celem związanym z poprawą warunków zdrowotnych poprzez osiągniecie i utrzymywanie standardów jakości powietrza. Wziąwszy pod uwagę położenie opisywanych budynków szkolnych (miejscowość letniskowa i rekreacyjna, region atrakcyjny turystycznie) osiągnięcie tego celu służy nie tylko stałym mieszkańcom, ale także przebywającym tam okresowo turystom.
Zmniejszenia emisji szkodliwych gazów, znaczące obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności systemu grzewczego zagwarantowało osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego. Ma to ogromne znaczenie dla lokalnego ekosystemu (zmniejszenie emisji SO2, Nox , CO i CO2), który ze względu na swoje walory jest chroniony prawem w ramach funkcjonujących tutaj: Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Otuliny Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

W kontekście efektu ekologicznego należy także wspomnieć o przewidywanych oszczędnościach sięgających blisko 70 tys. zł rocznie, co oznacza obniżenie kosztów ogrzewania Zespołu Szkół o blisko 40 %.