Przebudowa i budowa ul. Okrężnej w Lichnowach
Sierpień 13, 2020

W dniu 13.08.2020 roku odbyło się podpisanie umowy na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa ul. Okrężnej w Lichnowach”. Przedsięwzięcie obejmuje m.in.:

  • wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00 m;
  • wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
  • wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki betonowej;
  • oraz wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego.

Na zadanie oferty złożyło 5 Wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu (83-425 Dziemiany) przy ul. Jana Pawła II 16 i to  z nią została zawarta ta umowa. Wartość kontraktu to 595.847,04 zł.

Planowany termin wykonania zadania to 70 dni od przekazania placu budowy.

Wydział Programów Rozwojowych