W poniedziałek 7 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach miała przyjemność gościć w swoich progach Posła do Parlamentu Europejskiego p. Janusza Lewandowskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu skierowanego do uczniów klas IV – VII „Unia Rowerowa – Bezpieczna Głowa” na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze. Projekt realizowany jest przez posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsku przy udziale  Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja zdrowego trybu życia oraz rozwijanie postaw proekologicznych.

Po krótkim wprowadzeniu p. Posła Janusza Lewandowskiego uczniowie mieli okazję w przyjazny sposób zapoznać się z zasadami ruchu drogowego, bądź utrwalić już zdobytą na ten temat wiedzę.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
konkurs wiedzy ze znajomości zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze. Rywalizowały w nim 3 osobowe zespoły z poszczególnych klas, a test składał się z 10 pytań. Drużyna, która w najkrótszym czasie prawidłowo odpowiedziała na największą liczbę pytań wygrała kaski dla swojej klasy. W naszej szkole laureatami konkursu zostali uczniowie klasy VII. Po wręczeniu nagród był czas na podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.

Opracowanie: Renata Śledź – nauczyciel SP Ogorzeliny