Programy dla mieszkańców

Mając na celu ochronę środowiska i zdrowia mieszkańców, aby zachęcić właścicieli nieruchomości do jak najszybszego usunięcia wyrobów z azbestem opracowany został program dofinansowania dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w Gminie Chojnice.
Dofinansowanie dotyczy tylko demontażu wyrobów z azbestem, ich transportu na właściwe składowisko i opłaty utylizacyjnej, nie wchodzą koszty zakupu materiału nowego pokrycia dachowego i jego położenia.

Program zakłada dofinansowanie do 75% kosztów związanych z usunięciem azbestu dla osób fizycznych zameldowanych na terenie Gminy Chojnice.
Prac przy wyrobach z azbestem dokonać może wyłącznie firma posiadająca uprawnienia (zezwolenie Starosty Chojnickiego) do prac przy azbeście. Prawdopodobnie dofinansowanie funkcjonować będzie do 2032r., o ile nie zmienią się regulacje prawne. Urząd Gminy Chojnice będzie zabiegał o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, fundusze unijne) a w przypadku braku uzyskania środków lub pozyskania w niewystarczającej ilości, dofinansowanie pochodzić będzie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kontakt:
mgr inż. Maciej Drozd
Inspektor d/s kształtowania i ochrony środowiska
e-mail: maciejd@gminachojnice.com.pl
tel.  (052) 397 2196
pok. nr 111