Program „ Szkolny Klub  Sportowy ” w szkołach Gminy Chojnice
Luty 16, 2017

Trzy szkoły w Gminie Chojnice –  Zespół Szkół w Charzykowach, Zespół Szkół w Nowej Cerkwi i Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach zakwalifikowały się do programu „ Szkolny Klub Sportowy”, skierowany dla uczniów szkół podstawowych ,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program jest  finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.  Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej      w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program SKS będzie prowadzony przez 35 tygodni, w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2017r.