Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC i FRS
Marzec 20, 2020

Szanowni Państwo,

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC już po raz dziesiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego. Horyzonty to wsparcie finansowe dla młodych ludzi pochodzących z wsi i miejscowości do 30 000 mieszkańców, w których dochód nie przekracza 1000 złotych netto na osobę.

Program Stypendialny Horyzonty, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Podopieczni Fundacji mają także dostęp do opieki psychologa, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, biorą udział w warsztatach.

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy opłatami szkolnymi. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji w postaci kursów czy dodatkowych zajęć np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od pomagania koleżankom i kolegom, którzy mierzą się z podobnymi problemami, po projekty społeczne.

 

Do tej pory programem objęliśmy 735 uczniów – 231 obecnych Stypendystów i 504 Absolwentów. Wielu z nich to dzieci wspierane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Dlatego będziemy wdzięczni za pomoc w promocji programu wśród Państwa beneficjentów, bezpośrednio oraz przy wsparciu pracowników GOPS. Rekrutację do programu prowadzimy w terminie od 15-ego lutego do 31-ego marca. Do listu znajdą Państwo dołączoną ulotkę na temat rekrutacji oraz plakat, który prosimy o umieszczenie w miejscu dostępnym dla osób korzystających z Państwa wsparcia. Przesyłamy także informację prasową o programie do umieszczenia na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Emilia Gromadowska

Prezes Zarządu