Profilaktyka alkoholowa

mgr Adam Modrzejewski
e-mail: adamm@gminachojnice.com.pl
pok. nr 04
tel. (52) 397 2129 wew. 337