Dnia 27 września 2018 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności sekretarz Gminy Pani Stefanii Majewskiej – Kilkowskiej i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Pani Anity Sznajder powierzył  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Charzykowach Pani Marzennie Niemczyk wybranej w konkursie na 5 – letnią kadencję.