Powierzenie stanowisk dyrektorom.

 

 

Dnia 28 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności sekretarz Gminy Pani Stefanii Majewskiej – Kilkowskiej i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Pani Bernadety Zimnickiej powierzył stanowisko wybranej w drodze konkursu pani dyrektor Anicie Sznajder, która od 1 września 2018r. będzie  dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach.

Tego samego dnia Wójt powierzył także stanowisko pełniącej obowiązki  od       1 września 2018r. dyrektora Szkoły Podstawowej  Charzykowach – wicedyrektorowi Pani Marzennie Niemczyk .