Posumowanie warsztatów w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2017
Luty 15, 2018

POPZ-logotypy_mini

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

      Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017

W dniach 10,17 i 31 stycznia, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2017, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 6 praktycznych warsztatów kulinarnych.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 81 osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów
otrzymywanych   w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– uświadomienie jak prawidłowo postępować z żywnością już na etapie robienia zakupów,
jak również później podczas jej używania i przechowywania.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– potrafią wskazać, jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się
do marnowania produktów spożywczych,
– wiedzą jak oznakowana jest data przydatności do spożycia.

Uczestnicy warsztatów, wspólnie przygotowując potrawy, mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Spotkania kończyły się wspólną degustacją przygotowanych dań.