Podsumowanie warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019
Luty 5, 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    

Podsumowanie warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2019

W dniach 15,22,23 i 24 stycznia, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2019, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 8 warsztatów, w tym:
– warsztatów kulinarnych – 6,
– warsztatów żywieniowo-dietetycznych – 2.
W ww. spotkaniach wzięło udział łącznie 164 osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów  otrzymywanych  w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób
żywienia swojej rodziny ( w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe ).

Uczestnicy warsztatów, wspólnie przygotowując potrawy, mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Spotkania kończyły się wspólną degustacją przygotowanych dań.