Podpisano umowy na kolejne inwestycje gminne
Lipiec 30, 2019

W piątek 26 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach miało miejsce podpisanie dwóch umów dotyczących budowy dróg gminnych.

Pierwsze zadanie obejmuje budowę 0,999 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze (od km 1+369,80 do km 2+368,80). W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu przy ul. Jana Pawła II 16.

Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 584 514,03 zł.

Druga inwestycja dot. budowy 0,346 km drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze (od km 1 + 023,99 do km 1 + 369,80).

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MARBRUK” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Charzykowach przy ul. Długiej 1.

Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 188 294,53 zł.

Zadania, o których mowa wyżej polegają na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa oraz poboczy z kruszywa łamanego.

(autor zdjęcia S.Kamiński – Czas Chojnic)