Podpisanie umowy
Lipiec 10, 2018

We wtorek 10 lipca Zastępca Wójta Piotr Stanke oraz Właściciel Firmy p. Andrzej Byszewski podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Silnie wraz z programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą – ETAP I, CZĘŚĆ 1”. Wartość kontraktu to blisko 800 000 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.11.2018 r.