PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ „STAREJ BERLINKI”
Maj 7, 2020

W dniu 05.05.2020 roku miało miejsce podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo. Zamówienie to w szczególności obejmuje:

  • przebudowę tego odcinka drogi z jej zawężeniem do 7,0 m,
  • wydzielenie z części jezdni ciągu pieszo-rowerowego oddzielonego od jezdni strefą buforową,
  • wykonanie skrzyżowania typu małe rondo na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z drogą powiatową nr 2642G w kierunku Klawkowa oraz drogą gminną w kierunku Lipienic,
  • wykonanie skrzyżowania skanalizowanego ul. Gdańskiej z ul. Kolejową,
  • wykonanie rowów drogowych w niezbędnych miejscach wzdłuż przebudowywanych dróg wraz z pozostałymi elementami odwodnienia jak ścieki, przepusty, kanalizacje rowu pod zjazdami itp.,
  • przebudowę zatok autobusowych,
  • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
  • przebudowę zjazdów na posesje przyległe,
  • wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • a także budowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie występujących kolizji energetycznych.

Zadanie za kwotę 7.639.600,57 zł wykona firma „DROGOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 4, która to złożyła najkorzystniejszą ofertę w zakończonym postępowaniu przetargowym. Pozostałe oferty opiewały na kwoty w przedziale od 8.026.544,78 zł do 10.805.017,71 zł. Planowany termin   na wykonanie zadania został określony do 31.05.2021 roku.

Wykonane w ramach inwestycji roboty drogowe będą objęte 84-miesięcznym okresem gwarancji.

Stan obecny.