PODPISANIE UMÓW NA INWESTYCJE W SOŁECTWACH GMINY CHOJNICE
Lipiec 23, 2020
PODPISANIE UMÓW NA INWESTYCJE W SOŁECTWACH GMINY CHOJNICE
 
W dniu 23.07.2020 roku Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności sołtysów i radnych podpisał umowy z wykonawcami dla trzech inwestycji realizowanych przez Gminę Chojnice.
 
Pierwszą, na zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR. Jej przedmiotem jest budowa stanicy wodnej z posterunkiem WOPR i pomieszczeniami sanitarnymi oraz obiektami małej architektury związanymi z funkcją terenu, tj. w szczególności: przebieralnię z prysznicami, ogólniedostępny parking, bramy wjazdowe oraz WC w budynku WOPR. Zakres nie obejmuje budowy pomostów.
 
Wewnątrz budynku wykonane będą:
· roboty branży elektrycznej dotyczące wykonania instalacji elektrycznej,
· energetyczne przyłącze kablowe, zalicznikowe do tego budynku,
· instalacje wewnętrzne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania oraz wentylacji,
· przyłącze wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 
Na zadanie oferty złożyło 6 Wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z siedzibą w Borzestowskiej Hucie i to z nią została zawarta ta umowa na kwotę 1.418.765,43 , okres gwarancji 84 miesiące. Planowany termin wykonania zadania to 31.05.2021 roku.
 
Drugą, na budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Ostrowite – Silno. W ramach zamówienia powstaną także zjazdy oraz wykonane zostanie oznakowanie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Ostrowite – Silno.
Długość ścieżki rowerowej (z asfaltu) – 1.665 m;
Długość ścieżki pieszo-rowerowej (z kostki betonowej) – 290 m.
 
Na zadanie oferty złożyło 10 Wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach na kwotę 939.680,89 (84 miesiące gwarancji) i to z nią została zawarta ta umowa. Planowany termin wykonania zadania to 30.10.2020 roku.
 
Trzecią, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – I i II etapu ul. Czarna Droga w Pawłowie. Zadanie obejmuje wykonanie 1.154 m drogi o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 4,50 m, z poboczami wykonanymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,50 m.
 
Na zadanie oferty złożyło 7 Wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach na kwotę 697.320,39 (72 miesiące gwarancji )i to z nią została zawarta ta umowa. Planowany termin wykonania zadania to 30.10.2020 roku.