OTWARCIE UL. DWORCOWEJ W KROJANTACH
Grudzień 3, 2019

W piątek (29.11.2019 r.) odbyło się uroczyste otwarcie ul. Dworcowej w Krojantach czyli połączenie w kierunku Kruszki, w którym wzięły udział władze gminy, sołectwa Krojanty, sołtysi sąsiadujących sołectw, wykonawca, pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach oraz proboszcz Piotr Kotewicz, który poświęcił nowy asfalt. Potem odbyło się przecięcie wstęgi i przejazd po blisko 1,5 kilometrowym odcinku.

Przypominamy, że wykonawcą prac była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, Kalisz, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Dziemiany.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ca. 817 500 zł. Zakres prac obejmował:

1. Przedmiotem zadania była budowa ul. Dworcowej w miejscowości Krojanty od km 0+000,00 do km 0+743,00 oraz odcinka od km 0+743,00 do km 1+530,15.
2. Zamówienie w szczególności polegało na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie z gruntów stabilizowanych cementem Rm = 2,5 MPa.
Na drodze była już wykonana podbudowa w ramach remontu „dróg nawałnicowych” w roku 2018.

Nowa podbudowa i stabilizacja była wykonywana na poszerzeniach i w miejscach, w których istniejące płyty drogowe przeznaczone były do usunięcia.

Podstawowe parametry wykonanej jezdni:

Etap I:
• długość – 743 m;
• szerokość jezdni – 4,00 m;
• spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
• szerokość poboczy – 0,75 m;
• spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
• powierzchnia jezdni (warstwa ścieralna) – 2972,00 m2;
• powierzchnia poboczy – 1114,00 m2.

Etap II:
• długość – 787,15 m;
• szerokość jezdni – 4,00 m;
• spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0 %;
• szerokość poboczy – 0,75 m;
• spadek poprzeczny poboczy – 8 %;
• powierzchnia jezdni – 3284,32 m2;
• powierzchnia poboczy – 1221,29 m2.

Jezdnia:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
• warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
• profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+743,00 do km 0+747,20 i od km 0+751,20 do km 0+865,67 oraz od km 1+460,00 do km 1+522,00:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
• warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
• profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Jezdnia od km 0+865,67 do km 1+460,00 i od km 1+522,00 do km 1+530,15:
• warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza g 4 cm z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm;
• profilowanie kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5.

Pobocza:
• kruszywo łamane gr. 10 cm.