Dnia 9 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanego budynku Szkoły Podstawowej w Silnie, który ucierpiał wskutek pamiętnej nawałnicy w 2017 roku. Dach został zniszczony, a szkoła uległa zalaniu, w związku z czym niemożliwe stało się prowadzenie  zajęć lekcyjnych. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln złotych, z tego: 150 000 zł przekazało Miasto Stołeczne Warszawy w ramach pomocy między samorządami, 432 680 zł dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej,  344 220 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji .  Na uroczystość przybyli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich , Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michał Olszewski, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Joanna Sawczyn, przedstawiciele władz samorządowych, radni i sołtysi. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz sileńskiej parafii – ks. Wojciech Klunder.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański przywitał zaproszonych gości i wręczył podziękowania za udzielone wsparcie finansowe. Zaproszeni goście pogratulowali realizacji tak wspaniałej inwestycji. Uroczystość uświetnili występami artystycznymi najmłodsi uczniowie. Na zakończenie  dyrektor szkoły Anna Tobolewska zaprosiła przybyłych gości na spotkanie do Wiejskiego Domu Kultury w Silnie.