Otwarcie drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze
Październik 8, 2019

W dniu 4 października 2019 r. została przekazana do użytku droga gminna nr 239017G Racławki – Objezierze. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli Wójt Gminy Chojnice, radni Gminy Chojnice, pracownicy Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, sołtys sołectwa Racławki, sołtys sołectwa Racławki – Objezierze, mieszkańcy, wykonawcy.

Wymienione poniżej zadania składają się na całość inwestycji obejmującej budowę drogi Objezierze – Racławki o łącznej długości 4,89 km i koszcie budowy 2 963 000 zł. Przypomnijmy, że realizację inwestycji rozpoczęto w 2012 roku.

Powyższa inwestycja obejmująca dwa zadania:

  1. „Budowę drogi gminnej nr 239017G Racławki – Objezierze 0,346 km”

Koszt zadania wyniósł: 220 139 zł. Termin rozpoczęcia: 01.08.2019 r. Termin zakończenia 30.08.2019 r.

Długość odcinka – 346 mb, szerokość drogi 3,50 m plus obustronne pobocza 2×0,75 m.

Nawierzchnia drogi składa się z: 2×4 cm asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa 0 ÷ 31,5 mm gr.

20 cm i warstwie gruntu stabilizowanego gr – 15 cm

Wykonawcą zadania była firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. z Charzyków.

Drugie zadanie:

  1. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 239017G Racławki – Objezierze 0,999 km”

Koszt zadania wyniósł: 633 707 zł

Termin rozpoczęcia: 01.08.2019 r.

Termin zakończenia: 20.09.2019 r.

Długość odcinka – 999 mb, szerokość drogi 3,50 m plus obustronne pobocza o szerokości 2×0,75. Technologia wykonania jak w zadaniu pierwszym; 2×4 asfaltobeton na podbudowie. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane – Henryka Czarnowskiego z Kalisza.

Na powyższe zadanie Gmina Chojnice uzyskała po raz kolejny dofinansowanie tym razem w wysokości 120 885 zł z Województwa Pomorskiego – Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.