IGD Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” osoby:

– w wieku od 18 do 29 lat,

– niepracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),

– nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.

opiekun-w-żlobku lub klubie dziecięcym

Organizator oferuje:

– bezpłatny udział w szkoleniu,

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

– grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,

– płatny staż 997 zł netto na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.

Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169