Oferta prowadzenia zajęć wyrównawczych w szkołach Gminy Chojnice
Listopad 24, 2017

W ramach projektu „Stawiamy na Edukację” współfinansowanego w ramach RPO z Europejskiego Funduszu Społecznego w szkołach Gminy Chojnice (m.in. SP Nowa Cerkiew, SP Ogorzeliny, SP. Pawłowo, SP Ostrowite) będą prowadzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów z następujących przedmiotów:
matematyka, j. angielski, j. niemiecki.
Osoby chętne do prowadzenia wspomnianych zajęć powinny się legitymować uprawnieniami do nauczania w szkole i co najmniej rocznym stażem w prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu.

Informacja uzupełniająca:

Stawka 50 zł za godzinę lekcyjną brutto dla grupy max 8 os. przewidziano 50 godz. zajęć.

matematyka w klasach od II-VIISP oraz II-IIIG

język angielski klasy IV -VIISP oraz II-IIIG

język niemiecki klasy VIISP oraz II-IIIG

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu –

Karolina Kudyba tel. 794 700 796