Odpady w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
Kwiecień 10, 2020

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) obejmują informacje m.in. dotyczące postępowania z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

➢ które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

➢ zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

➢ mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

➢ chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne szczegółowe

A. Wytyczne dla gmin.

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.

D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/…/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-…