Odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych
Marzec 13, 2018

Mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny i zakres obowiązków wynikający z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice” (uchwała nr XXIII/393/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 maja 2017 r.), dla właścicieli nieruchomości  m. in. tzw. letniskowych przypominamy, że każdy domek letniskowy lub nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od   1 maja do 30 września każdego roku, musi być wyposażona w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych. Odpady z tych nieruchomości należy opróżniać w cyklu dwutygodniowym. W celu wykonania tej usługi należy zawrzeć indywidualnie umowę na odbiór odpadów z jedną z firm wykonujących takie usługi np.:

Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby Nr telefonu
SUEZ PÓŁNOC Sp. z. o. o. Chojnice ul. Gdańska 110d
89-600 Chojnice.
(52) 525 64 06
Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo Sp.  z. o.o.Sp. k. Klawkowo  ul. Kościerska 4A
89-620 Chojnice.
(52) 397 23 35
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z. o. o. Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice. (52) 398 78 46

Wykonanie powyższych obowiązków będzie kontrolowane przez pracowników Urzędu Gminy i Policję.