Przedłużenie promenady w Charzykowach sposobem na ograniczenie antropopresji obszarów cennych przyrodniczo
Sierpień 28, 2020

W ramach inwestycji ul. Łabędzia otrzymała nową nawierzchnię z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm. Wybudowany został ciąg pieszo-jezdny i pieszy o łącznej długości 423,95 mb. Szerokość ciągu pieszo-jezdnego wynosi 5,00 m, a ciągu pieszego – 2,00 m. Zainstalowane zostało również oświetlenie. Zmieniono jednocześnie oznakowanie czerwonego i niebieskiego szlaku Kaszubskiej Marszruty, które zostały poprowadzone wzdłuż promenady.

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z Lichnów, która wykonała zadanie za kwotę – 416 621,14 zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Przedłużenie promenady w Charzykowach sposobem na ograniczenie antropopresji obszarów cennych przyrodniczo”, który został wybrany przez LGR Morenka do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.