W dniu 25 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności Zastępcy Wójta Piotra Stanke, radnej gminy Rady Gminy Chojnice Ewy Pruskiej, dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie Zofii Januszewskiej – Janta i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Bernadety Zimnickiej , powierzył obowiązki dyrektora szkoły Maciejowi Jakubowskiemu.

Zastąpi on na stanowisku odchodzącą na emeryturę Zofię Januszewską – Janta.

Funkcję będzie sprawował od 1 września 2016r. przez okres 5 lat.