Nowe wozy w GZGK
Wrzesień 7, 2020

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wzbogacił się o dwa specjalistyczne pojazdy:

Samochód specjalny do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody

Cena netto: 1.899.900,00 zł (2.336.877,00 zł brutto)

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku: 775.090,00 zł netto

Dostawca: KanRo Ltd Sp. z o.o., Fasty, Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok

 

Samochód specjalny do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych

Cena netto: 308.000,00 zł (378.840,00 zł brutto)

Dostawca: RETEL Anna Świdroń, ul. Dębowa 9A, 75-685 Koszalin

Wydatek kwalifikowalny w ramach POIiŚ zadanie nr 7 „Zakup specjalistycznego taboru samochodowego”: 517.291,12 zł netto