Nieodpłatneg poradnictwo na terenie Powiatu Chojnickiego
Maj 7, 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Chojnickiego

W związku  art. 8 a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomoc prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz.  294), Starosta Chojnicki  zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,
 • w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w ramach interwencji kryzysowej,
 • dla bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • z zakresu praw konsumenta,
 • z zakresu praw dziecka,
 • z zakresu praw pacjenta,
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu prawa pracy,
 • z zakresu prawa podatkowego,
 • dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

W związku z powyższym, poniżej zamieszcza się sporządzoną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu chojnickiego.

W przypadku,  gdy na przedmiotowej liście brakuje jednostki działającej w w/w obszarze należy dokonać zgłoszenia o wpis na listę. Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

 • informację o nazwie jednostki;
 • zakres poradnictwa;
 • adres i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
 • dni i godziny działalności;
 • kryteria dostępu do usługi,
 • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
 • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informację przekazać należy do Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Chojnicach na adres e – mail: ngo@powiat.chojnice.pl.