KWALIFIKACJA WOJSKOWA OBEJMUJĄCA TEREN GMINY CHOJNICE (25-27 marca 2020 r.)
Luty 27, 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020 obejmująca teren Gminy Chojnice rozpocznie się 25 i potrwa do 27 marca. Obejmie około 120 osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2001 roku. 30 marca przed komisją staną wyłącznie kobiety.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa, kto musi się stawić na kwalifikacji wojskowej 2020? Czy potrzebna jest dokumentacja medyczna? Co trzeba ze sobą przynieść na kwalifikację wojskową.

Stawiennictwo na kwalifikację jest obowiązkowe. Nawet nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grożą sankcje prawne – grzywna lub przymusowe doprowadzenie przez policję.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej ww. organy urzędują w jednym lokalu).

Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, należy mieć ze sobą:
• dowód osobisty,
• zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3×4 cm,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki,
• dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy.

Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz kolejny należy mieć ze sobą:
• dowód osobisty,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów,
• dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji,
• książeczkę wojskową.

Na terenie powiatu chojnickiego w 2020 roku będzie funkcjonowała jedna Powiatowa Komisja Lekarska, której siedziba będzie mieściła się w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia 56.