“Kurs na reintegrację i pracę”
Wrzesień 4, 2017

W imieniu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zapraszamy mieszkańców gminy Chojnice do wzięcia udziału w II edycji projektu pn. „Kurs na reintegrację i pracę”.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin Debrzno, Koczała, Czarne, Przechlewo, Brusy, Czersk, Chojnice (gmina wiejska oraz miejska), w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zakwalifikowanych do III profilu pomocy, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

W ramach projektu oferowane są:

  • kursy/szkolenia: Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym, Magazynier, Operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki itp.), Kelner/barman, Pielęgnacja terenów zielonych, Spawanie z egzaminem instytutu spawalnictwa zgodnie z normą PNEN metoda 135, Obsługa programów finansowo – księgowych, Wykańczanie wnętrz (np. glazurnik, tapeciarz, malarz itp.), Rękodzieło artystyczne, Stolarz,

  • stypendium szkoleniowe do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnego,

  • organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym w wysokości
    1600 zł netto/m-c,

  • organizację praktyk zawodowych,

  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,

  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,

  • poczęstunek podczas zajęć,

  • pośrednictwo pracy.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 28.08.2017 r. i trwać będzie do 29.09.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia, Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie oraz na stronach internetowych tych instytucji.

Przyjmowane będą do 29.09.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
ul. Ogrodowa 26, 77- 310 Debrzno,

osoba do kontaktu Przemysław Bugaj – koordynator projektu, tel./faks: 598335750 lub 502043654, e-mail: p.bugaj@stowdeb.pl, facebook.com/stowdeb.

„Kurs na reintegrację i pracę” - informacja na stronę www - plakat A-3 (3)

Formularz zgłoszeniowy