Kontrola zewnętrzna, wewnętrzna

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku – wystąpienie pokontrolne z dnia 16 marca 2010r. zobacz.