Komunikat dla podatników VAT
Październik 18, 2017

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach informuje, że począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio kwartał 2018 r.) deklaracje VAT należy składać jedynie w formie elektronicznej1 za pośrednictwem aplikacji E-deklaracje dostępnej na stronie (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).

Ponadto począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio kwartał 2018 r.) wszyscy czynni podatnicy podatku od towarów i usług będą zobowiązani do wysyłania do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów informacji o wystawionych i przyjętych do odliczenia fakturach VAT2 tzw. Jednolity Plik Kontrolny JPK_ VAT (http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). Przepisy nakazują wysyłkę plików w każdym przypadku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego informacja dotyczy.

Z zasadami wysyłki pliku dla podatników nie korzystających z usług profesjonalnych biur rachunkowych lub programów księgowych można się zapoznać korzystając z prezentacji dostępnej pod adresem http://www.pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-chojnicach zakładka Komunikaty/Jak przygotować i wysłać plik JPK_VAT lub pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7f41d7ab-7dd8-4c07-9c6e-9eaaabc5e895&groupId=764034

Do wysyłki JPK_VAT – wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy – niezbędne jest podpisanie pliku:

  • podpisem elektronicznym kwalifikowanym (płatnym) lub
  • profilem zaufanym (bezpłatnym), który można uzyskać za pośrednictwem platformy EPUAP (link https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta) lub wykorzystując bankowość elektroniczną.

 

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach prosi o zapoznanie się z powyższymi obowiązkami i odpowiednie przygotowanie do ich realizacji poprzez np. instalację aplikacji, potwierdzenie profilu zaufanego podczas najbliższej wizyty w urzędzie skarbowym (box 15 lub pokój nr 6) lub w zakładzie ubezpieczeń społecznych (po wcześniejszej rejestracji konta – patrz link powyżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 52 3965 479,                  52 3965478.

 

1 – art.99 ust.11b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1221 z późn. zmianami)
w związku z art.16 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz.2024)

2 – art.82§1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.201
z późn. zmianami) w związku z art.6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 846)