W miniony czwartek (26.07) Wójt Gminy Chojnice podpisał 2 umowy z firmą Marbruk na realizację kolejnych inwestycji drogowych

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jeziorki – Sternowo

koszt: 543.811,29 zł

termin realizacji: 30.09.2018 r.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Racławki – Objezierze

koszt: 921.084,39 zł

termin realizacji: 30.09.2018 r.