Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach
październik 3, 2014

W ramach struktury organizacyjnej GOK funkcjonuje od roku 2005 Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach (remont i modernizacja obiektu wsparta środkami z Programu SAPARD), który oprócz funkcji punktu informacji turystycznej pełni rolę „centrum kultury regionalnej”. Można w nim obejrzeć wiele ekspozycji pamiątek z terenu Swornegaci i okolic, a także wziąć udział w kiermaszach i jarmarkach rękodzieła ludowego, promujących kulturę Kaszub.
W ramach funkcjonującej w KDRL galerii zorganizowanych zostało w sezonie letnim 2008 wiele wystaw artystycznych tym: „Bitwa pod Grunwaldem- płaskorzeźba Pana Henryka Merchel Swornegacie Chojnic”. Wystawa obrazów Pana Romana Szyszki. Wystawa obrazów Pani Katarzyny Marciniak. Wystawa grafiki grafiki Pana Władysława Kowalskiego. Wystawa zdjęć „Przyroda i Kultura Ziemi Zaborskiej” Pana Zbigniewa Gierszewskiego.
W roku 2006 udało się zakończyć projekt, realizowany przez GOK wespół z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym oraz Społecznym Instytutem Ekologicznym z Warszawy, pn. „Nowe polskie sady dawnych odmian”, dzięki któremu w pobliżu „Domu” powstał urokliwy sad z 50 drzewami jabłoni i grusz. W przyszłości z otrzymanych owoców wytwarzane będą lokalne przysmaki.

KDRL Swornegacie