Informujemy o wydłużonym terminie oceny wniosków.
Kwiecień 11, 2018

Poniżej do pobrania pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie wydłużenia terminu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii. Gmina Chojnice złożyła 2 wnioski związane z instalacją ogniw fotowoltaicznych. Jeden dotyczył budynków użyteczności publicznej w gminach Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny i Karsin, drugi natomiast mieszkańców Gminy Chojnice, którzy zostali zakwalifikowani o projektu.

do pobrania