Informator gminny

Urząd Gminy Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
tel. centrala: (0-52) 397-21-29
fax: (0-52) 397-35-59
e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl


Dni i godziny urzędowania:
Pn-Pt 07:00-15:00

Kasa:
Pn-Pt 08:00-14:00

Urząd Gminy w Chojnicach

NIP: 555-10-02-279

REGON: 000534279

Gmina Chojnice

NIP: 555-19-08-755

REGON: 092351268

Wykaz rachunków:

Rachunek bieżący: nr konta 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020

Dotyczy wpłat m.in. opłaty: skarbowa planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawny, wykupy działek i mieszkań. Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny oraz środków transportowych.

nr konta 40 8162 0003 0000 1515 2000 0310

Dotyczy opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych.

nr kont 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060

Wadium przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwaga!  Urząd Gminy nie rozsyła gadżetów promocyjnych drogą pocztową.