Wójt Gminy Chojnice podpisał dwie ważne umowy
Marzec 12, 2020

W dniu 12.03.2020 roku miało miejsce podpisanie dwóch umów na wykonanie robót budowlanych.

Pierwsza z nich dotyczy budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nieżychowice. Zwycięską ofertę złożyła firma Zakład Usługowy-Usługi Drogowe Bogusław Szyca z siedzibą w Racławkach, który to zaoferował wykonanie zadania za kwotę 451.424,71 zł oraz zaproponował 84-miesięczny okres gwarancji. Przedsięwzięcie w szczególności obejmuje budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz ogrodzeniem, budowę ścieżki i altany, a także zagospodarowanie terenu. Nadto przewidziane jest wykonanie linii kablowej zalicznikowej oświetlenia Strefy.

Termin na wykonanie zadania został wyznaczony do 30.06.2020 roku.

 

Druga z nich obejmuje remont dróg ponawałnicowych tj. odcinków dróg gminnych nr 239052G oraz 239049G położonych w Klawkowie. W ramach inwestycji przewiduje się układanie płyt drogowych żelbetowych wielootworowych gr. 12,5 cm (typu „JOMB”) na podsypce piaskowo-cementowej, stabilizację gruntocementem gr. 15 cm oraz wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy 15 cm. Oba odcinki dróg o szerokości nawierzchni 4,50 m i długościach 660 m oraz 250 m.  W tym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Ad-Bet” Adrian Paszko  z siedzibą w Chojniczkach, która to zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 553.444,65 zł oraz zaproponowała 72-miesięczny okres gwarancji.

Termin na wykonanie zadania upływa w dniu 21.04.2020 roku.

Wydział Programów Rozwojowych