Informacja dla mieszkańców sprawie „Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice”
Luty 27, 2020

PGNIG GAZOPROJEKT opracowuje dokumentację projektową dla „Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice”. W celu przybliżenia problematyki związanej z realizacją tego przedsięwzięcia Konsorcjum organizuje spotkania informacyjne z mieszkańcami sołectw z terenu gminy Chojnice:

11.03.2020 r. godz. 17.00 – w świetlicy w Kłodawie

12.03.2020 r. godz. 17.00 – w świetlicy w Krojantach

12.03.2020 r. godz. 19.00 – w świetlicy w Pawłowie