Gminny Zespół Oświaty

Adres:  Godziny i dni urzędowania:
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
tel/fax 052 39 722 46 / FAX wew.332
NIP 555 17 60 761
REGON 091645460
e-mail: gzo@gminachojnice.com.pl
Poniedziałek godz. 7.00 – 15.00
Wtorek godz. 7.00 – 15.00
Środa godz. 7.00 – 15.00
Czwartek godz. 7.00 – 15.00
Piątek godz. 7.00 – 15.00

Dyrektor:
mgr Bernadeta Zimnicka
pok. nr 307
tel. 052 39 722 46 w. 341
e-mail: bernadetaz@gminachojnice.com.pl

Główny Księgowy:
mgr Elżbieta Wesołowska
pok. nr 309
tel 052 39 722 46 w. 343
e-mail: elzbietaw@gminachojnice.com.pl

Główny Specjalista:
mgr Renata Misztal
pok. nr 310
tel. 052 39 722 46 w. 342
e-mail:

renatam@gminachojnice.com.pl

Podinspektor – księgowa:
mgr Magdalena Szypryt
pok. nr 309 w. 343
e-mail: magdalenas@gminachojnice.com.pl

Podinspektor:
Elżbieta Cysewska
pok. nr 303
tel 052 39 722 46 w. 354
e-mail: elzbietac@gminachojnice.com.pl

Starszy inspektor:
Barbara Janowska
pok. nr 303
tel. 052 39 722 46 w. 354
e-mail: basiaj@gminachojnice.com.pl

Inspektor:
Janina Król
pok. nr 308
tel. 052 39 722 46
e-mail: gzo@gminachojnice.com.pl

Podinspektor:
Mariola Ossowska
pok. nr 308
tel. 052 39 722 46 w. 310
e-mail: mariolao@gminachojnice.com.pl

Podinspektor – kasjer:
mgr Sylwia Czarnowska
pok. nr 310
tel. 052 39 722 46 w. 344
e-mail:sylwiac@gminachojnice.com.pl