Dzień Strażaka
Maj 4, 2020

              Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu samorządu Gminy Chojnice oraz własnym, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Druhnom i Druhom za trudną, odpowiedzialną bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.
Życzymy, aby ta piękna, choć bardzo trudna i niebezpieczna służba była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.
To dzięki waszej postawie i ofiarnej pracy Ochotnicza Straż Pożarna cieszy się niesłabnącym zaufaniem społecznym.
Pragniemy przekazać Wam oraz Waszym Rodzinom serdeczne pozdrowienia oraz życzyć dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Obyście mieli jak najwięcej satysfakcji ze swojego strażackiego zaangażowania.

Komendant Gminny OSP          Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach               Wójt Gminy Chojnice

Łukasz Kwiatkowski (-)                                    Ryszard Kontek (-)                                   Zbigniew Szczepański (-)