DZIAŁANIA WÓJTA GMINY CHOJNICE MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA:
Marzec 18, 2020

DZIAŁANIA WÓJTA GMINY CHOJNICE MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA:

  • Uruchomienie rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego w wysokości 150 tys. zł i przeznaczenie z niej kwoty 50 tys. zł na zakup respiratora do chojnickiego szpitala, 35 tys. zł na zakup namiotu dekontaminacyjnego, 65 tys. zł na zakup materiałów wspomagających walkę z koronawirusem.
  • Mobilizacja sołtysów i mieszkańców w zakresie pomocy osobom starszym i samotnym oraz zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad kwarantanny domowej osób powracających z zagranicy.
  • Wyznaczenie koordynatora – Łukasz Kwiatkowski – komendant Gminny OSP – celem podjęcia działań związanych z dostarczaniem pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną.
  • Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chojnicach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policją i Strażą Pożarną w zakresie przekazywania informacji o osobach przebywających w kwarantannie.
  • Prowadzenie działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką.
  • Przygotowanie paczek żywnościowych z Banku Żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Przygotowanie czterech ośrodków wczasowych jako miejsc wyznaczonych do kwarantanny. Docelowo dostępnych będzie 476 miejsc.