Drzwi Otwarte w Szkole Podstawowej w Pawłowie
Marzec 30, 2018

W dniu  27.03.2018r. w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie odbyły się „ Drzwi otwarte”. Licznie przybyłych rodziców jak i przyszłych uczniów naszej szkoły powitała p. Bogumiła Byszewska – pedagog szkolny.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali prezentację multimedialną, której celem było ukazanie   bogatego  dorobku  szkoły jak i również przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom. Spotkanie urozmaicone zostało przez wytęp artystyczny najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy I SP. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały uczennice z klasy III.

Po części oficjalnej uczniowie jak ich rodzice udali się do poszczególnych klas, gdzie czekali na nich nauczyciele z różnego rodzaju zajęciami. Uczniowie mogli zobaczyć doświadczenia bio –chemiczne, mogli wyklejać kompozycje z figur geometrycznych, zobaczyć na czym polega praca logopedy czyli zabawy i ćwiczenia artykulacyjno – oddechowe.

Następnym punktem programu było zwiedzanie szkoły. Rodzice byli bardzo zainteresowani punktem przedszkolnym, godzinami pracy świetlicy jak i samą świetlicą , stołówką , biblioteką szkolną, salą komputerową  oraz zajęciami dodatkowymi jakie są organizowane w naszej placówce. Zadawali mnóstwo pytań, które wynikały z dużego zainteresowania rodziców naszą szkołą.

Na zakończenie p. Bogumiła Byszewska pożegnała przybyłych uczniów jak i ich rodziców, podziękowała za skorzystanie z zaproszenia   i życzyła wszystkim do  zobaczenia we wrześniu w roku szkolnym 2018/2019.

 

opracowanie : Bogumiła Byszewska