“Czyste powietrze Pomorza” również w Gminie Chojnice!
Lipiec 21, 2017

Z przyjemnością informujemy, że wniosek pn. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice” został zakwalifikowany do dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie konkursem Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku obniżył dofinansowanie do wysokości 25% kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto mieszkańcy Gminy Chojnice uzyskają dofinansowanie z budżetu gminy do wysokości 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to, że łączny poziom dofinansowania wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych.
Do wszystkich mieszkańców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane w ramach przeprowadzonego naboru została wysłana informacja listownie.

Szczegóły w załączniku.