Chojniczki z nowymi drogami
Sierpień 20, 2020

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II”.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja II 2019).
Przedmiotem inwestycji była budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach. Była to kontynuacja przedsięwzięcia, które z uwagi na duże nakłady finansowe zostało podzielone na etapy.
W ramach inwestycji wykonano jezdnię drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 979 m, szerokość dróg 5,0 m – 5,5 m, pochylenie jezdni daszkowe o wartości 2% skierowane w stronę krawędzi jezdni. Jezdnia została ograniczona z dwóch stron krawężnikami wyniesionymi.
Wykonane zostały również zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA o szerokości 4,0 m.
Wartość inwestycji wyniosła 2 505 547,17 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 448 860,00 zł.