Archiwa kategorii: Szarża pod Krojantami

Konferencja popularnonaukowa 1 IX 2018 r.

Sierpień 30, 2018

W sobotę w szkole w Nowej Cerkwi o godzinie 16.30 odbędzie się jak co roku
konferencja popularnonaukowa tematycznie związana z obchodami rocznicowymi
szarży pod Krojantami. Przewidziane są dwa wystąpienia:

1. Sławomir Zientarski – „Obrazem pisana historia – 18. Pułk Ułanów
Pomorskich w fotografiach jej żołnierzy”.
2. Marek Pasturczak, Jerzy Lelwic – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi.
Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy”.

Wstęp wolny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIERŻAWY GRUNTU NA STOISKA HANDLOWE W KROJANTACH 02 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Lipiec 27, 2018

Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe w miejscowości  Krojanty  na terenie działki przeznaczonej na  stoiska handlowe  podczas imprez towarzyszących obchodom  79 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 02.09.2018 roku – zobowiązani są zgłosić ten fakt   w tut.  Urzędzie Gminy w Chojnicach i podpisać umowę dzierżawy oraz opłacić czynsz dzierżawny w zależności od zajmowanej powierzchni.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Dane identyfikujące sprzedawcę (imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres do korespondencji, telefon kontaktowy).
 • Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży.
 • Niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość,  szerokość  m2)
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 26 sierpnia 2018 roku.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 3. Dokumentami upoważniającym do wystawienia stoiska w Krojantach są: pisemna zgoda organizatora na wystawienie stoiska handlowego, podpisana umowa dzierżawy na fragment terenu działki oraz  dokument potwierdzający dokonanie opłaty za przedmiot dzierżawy. (Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów, skutkować będzie usunięciem z terenu działki).
 4. Opłatę za dzierżawę gruntu można wpłacać (po uzyskaniu pisemnej zgody z Urzędu Gminy                        w Chojnicach) najpóźniej w dniu 02.09.2018 roku osobie upoważnionej do poboru czynszu dzierżawnego.
 5. Lokalizację stoisk wskażą w dniu 02.09.2018 r. roku odpowiednie służby wyznaczone przez Wójta Gminy Chojnice.
 6. Zabrania się samowolnego rozstawiania stoisk handlowych (stoiska te będą usuwane)
 7. Wjazd na teren przeznaczony pod działalność handlową – od godz. 8.oo w dniu 02.09.2018 r.
 8. Czynsz dzierżawny za zajęcie 1m2 powierzchni wynosi 15 zł.

UWAGA!  ZABRANIA SIĘ HANDLU EMBLEMATAMI, ZNAKAMI I AKCESORIAMI PROPAGUJĄCYMI TOTALITARYZM (Handlujący tym asortymentem będą usuwani przez służby porządkowe).

Kontakt:          Mirosława Perszewska

                          Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a tel. (052) 3972129

                          e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl  lub  mirka@gminachojnice.com.pl

PROGRAM UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 79. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ I SZARŻY 18. PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W DNIACH 1 i 2 WRZEŚNIA 2018 ROKU POD KROJANTAMI

Lipiec 3, 2018

1.09.2018r. – godz.16.30 – KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA w SZKOLE PODSTAWOAWEJ im.18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI

2.09.2018 r. część PATRIOTYCZNO – RELIGIJNA PRZY POMNIKU

10.45   – Wprowadzenie warty honorowej.

– Wprowadzenie pocztów sztandarowych.

– Podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego.

11.00   – Powitanie gości.

-Wystąpienie opiekuna Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi oraz zaproszonych gości.

– Apel poległych i salwa honorowa.

– Składanie wieńców i kwiatów.

– Występ dzieci i młodzieży ze szkoły w Nowej Cerkwi.

12.00 – Polowa msza święta.

13.00 – Odprowadzenie pocztów sztandarowych.

CZĘŚĆ PLENEROWA – POLE SZARŻY

13.30 – Prezentacja klubów jeździeckich.

13.45 – Prezentacja bryczek i powozów.

14.00 – XVII „Bieg Ułański” – wyścig konny o Puchar Wójta Gminy Chojnice.

14.15 – Koncert orkiestry wojskowej cz.I.

14.30 – Pokaz musztry 150 – konnego szwadronu kawalerii.

14..55 – Koncert orkiestry wojskowej cz.II.

15.10 – „Kawaleryjska powinność”. Szarża „18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939r.”

15.50 – Wręczenie nagród za „Bieg ułański” i w konkursie na najciekawszy zaprzęg konny o Puchar Starosty Chojnickiego.

16.00 – Pokazy zręcznościowej jazdy konnej „Dżygitówka”.

16.15 -„Współczesne siły zbrojne. Szarża kawalerii zmotoryzowanej i pancernej.”

16.45 – Prezentacja uczestników widowiska.

17.00 – Okolicznościowy koncert zamykający widowisko.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN TERENU IMPREZY

Partnerzy

Sierpień 25, 2017