Archiwa kategorii: Praca

Spotkanie informacyjne w Chojnicach nt. „Możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy” 

sierpień 29, 2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 4 września 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy.

W programie spotkania m.in.:

  • Możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020:
    – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

  • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • Fundusze na aktywizacje osób pozostających bez pracy,
  • Fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

  • 4 września 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3 pok. nr 16,

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod  nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Szkolenia i staże dla osób bez pracy – spotkanie 30 września 2016 r.

wrzesień 22, 2016

Szkolenia i staże dla osób bez pracy – spotkanie 30 września 2016 r.

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 r.ż., pozostające bez zatrudnienia na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, które odbędzie się 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 930  w sali nr 16a Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Wysokiej 3 w Chojnicach (parter).

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach, w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz o bieżących spotkaniach będą się pojawiać na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl (w aktualnościach), jak również na facebooku https://www.facebook.com/Aktywizacja-zawodowa-LGR-Morenka-1766484073616342/, a także na niniejszej stronie internetowej.